Nyhetsbrev 1, 2007 - Margrete Bergs stiftelse

Jeg, Margrete Berg, er svært takknemlig for slik som dette er blitt; en stiftelse rundt dokumentarfilmen ENDELIG RUSFRI!  Opphavet til dette er mine langvarige problemer med alkohol, 25 år til sammen, fra tiden inn i alkoholen, tiden gjennom problemene med alkohol, og tiden ut av alkoholen.  Og så disse 11 årene mine i edruskap til nå.  Dette har gitt meg erfaring på så mangt, som jeg nå ønsker å bruke til å hjelpe andre, i lignende og vanskelige situasjoner, til et bedre liv.

Denne dokumentarfilmen kom i gang gjennom en BlåKors-forening i Hallingdal, som sponset oppstarten til det.  Selv har jeg brukt enormt mye tid og krefter til å få ferdig dette påbegynte prosjekt – FILM.  Samt all tid og krefter som jeg har brukt gjennom de 9 årene det tok fra første innleggelse til jeg ble ferdig med alkoholproblemene.  Underveis i tilllagingen av filmen ble denne foreningen lagt ned, samt at ingen andre foreninger i nærheten var  i drift.  Så når da filmen var ferdig des 2006 og jeg satt der med 100 eksemplarer, var jeg sliten, og jeg var oppgitt over disse nedlagte foreningene.  De hadde lovet å sponse meg i å gå ut med filmen når den var ferdig.  Uten penger/midler, og sliten og veldig lei meg, så la jeg alt sammen langt innerst i et skap, og tenkte; ”dett var dett”.  Men så kom to navn veldig klart frem for meg, og det var to navn som har fulgt meg noen år, spesielt mye de siste årene. Den ene er Thorstein Berg, som er min fetter. Og den andre er Øystein Tvenge, som jeg har kjent til gjennom familien i mange år.  Jeg kontaktet disse to og fortalte om filmen.  Og de fattet interesse OG DERMED KOM DE MED FORSLAG OM Å LAGE EN STIFTELSE RUNDT DETTE MED FILMEN!  Noe som gir trygghet rundt dette for meg, som er trygdet etter harde belastninger fra fortiden.  Samt noe som gir glød til andre om ”at det går ann”!!!  Samt at det er ønske  om at dette skal kunne ”spenne rundt”  seg til andre i lignende situasjoner.  Min egen tanke rundt dette er; ”dette her blir mitt livsverk, og tenke seg til – for en tidligere rusmissbruker – å få oppleve noe så spesielt og sterkt som dette!!!”

JEG ER SVÆRT TAKKNEMLIG FOR DET FORSLAGET, OG SVÆRT TAKKNEMLIG FOR AT DE TO STÅR I SPISSEN FOR DENNE STIFTELSEN!!!!


Selv ser jeg, når jeg ser bakover i dette, hvordan ting legger seg til rette, men samtidig så krever det også en del av meg, i forhold til forandringer.  Men med styret for Stiftelsen bak meg, så går jeg på.  Jeg har også en klippefast tro til Jesus, på hans trofasthet gjennom dette hele!  Men så har også Jesus sagt at vi mennesker skal hjelpe hverandre, så lenge vi er på denne jorden; og dermed går min store takknemlighet og tro på hver enkelt i styret for Margrete Stiftelse;


STYRET FOR STIFTELSEN;

Gjermund Igland;
Else Berit Schøne;
Jeanin C Bertrand;
Annicken Tvenge;


styreleder, valgt inn etter forslag fra de to stifterne, Øystein Tvenge og Thorstein Berg
sekretær, regnskap, og medarbeider til Margrete - i stiftelsen.
styremedlem og regnskap.
styremedlem

Vara-representanter; Øystein Tvenge
Margrete Berg

JEG ER SVÆRT TAKKNEMLIG FOR DEN ENKELTE SOM FRIVILLIG ER MED PÅ DETTE, OG ØNSKER Å BRINGE GUDS RIKE VELSIGNELSE TILBAKE PÅ DERE, HVER OG EN!!!

Jeg ser frem til et flott samarbeid rundt dette her, og håper at jeg kan være det som ønskes at jeg skal være i dette her, fremmover!

Jeg er svært takknemlig for at det er blitt slik at vi er to som kan gå ut i denne oppgaven/tjenesten for Stiftelsen og filmen, som da er sammenfattet til å være Rusforebyggende arbeid.  
Else Berit Schøne, har jobbet som ruskonsulent i 30 år, og er psykiatrisk sykepleier, og har jobbet en del for barneværnet.  Og har vært knyttet til BlåKors i mange år med sin tjeneste.  Hun er også evangelist, og hun synger og spiller gitar.
Jeg, Margrete Berg, har da sliti med alkohol i 25 år, vært edru i 11 år nå, er psykiatrisk hjelpepleier.  Har vært på forskjellige institusjoner til behandling. Spiller trekkspill og synger.  
Sammen skulle vi kunne utgjøre en god tjeneste, noen har allerede begynt å kalle oss for ”Herrens glade tjenesrinner”, og ”Guds orginaler”.  
JEG ER SVÆRT TAKKNEMLIG FOR AT AKKURAT HENNE ER MIN MEDARBEIDER  ”UTE I FELTEN”!!!  
Det gir meg en trygghet som jeg trenger!!!

Med de aller beste hilsner og takknemlighet fra Margrete Berg
torsdag, 16. august 2007