LITE TÅ KORT = "LITT" AV HVERT!

MARGRETE er mitt navn,

og under her kjem "lite tå kort"; ("litt" av hvert);

Dette fortel litt om dei forskjellige greiner eg driv med.

TREKKSPELAR; EINRADER OG TORADER OG TREKKSPEL;Har eit  "kompendie" som fortel om desse tre spela, og opprinnelsen av dei.

GLEDESPREIAR;

underheldt gjerne på eldretreff, åpne husmøter, kan by på litt taffelmusikk, leier gjerne til allsong; Syng Med - boka fylgjer meg.

Kan vera med å  "skreddersy" eit underhaldingsprogram.

OMSORG TRENGS; 
eg er Guds omsorgsarbeider og har fagbrev i omsorgsarbeid. Eg har også skulegang i psykiatrisk hjelpepleie. Og eg er takknemleg for den omsorgen som Herren har lagt ned i meg!

REMINISENSMUSIKER;

Margrete er tilsett (i ein liten del) som musiker på Bu& Behandlingssenteret i Ål! Det går ut på å aktivisera brukarane med sang og musikk. På ein slik måte at dei kan bruke hukommelsen sin aktivt.