Nyttårshilsen

****************************************************************************************

ET BERIKENDE ÅR FRA HERREN!
ET BEVARENDE ÅR FRA HERREN!             Året 2014

Det er min bønn for 2014
Det er mitt ønsker for mine medmennesker!

Ønsket mitt for året 2013 var et nådens og frihetens år fra Herren!

Og det har det vært, takket være Gud, Jesus og Den Hellige Ånds tilstedeværelse i mitt liv! Jeg er evig takknemlig for den dagen jeg sa ja til Jesus. En høstdag i 1989.
Fra da blei alt forandret i mitt liv, og jeg ser at jo mer og mer jeg fikk av han, dess mer «mistet» jeg av meg selv. Det blir som en Himmelsk finnerglede:
det er himmelske motsetninger, eller jeg vil også kalle det for baklengs herlighet:
«Vil du ha Livet, må du miste det.
Vil du være rik i Herren, så må du være fattig i deg selv.
Er du svak i deg selv, så kan du være sterk i Herren.
Jeg selv skal avta og Herren skal tilta.»

Dette er ikke bare ord, det er sannheter!

Jeg er også evig takknemlig til han som løste meg fra alkoholens grep 1.august for over 17 år siden, den 1. august 1996 (ja det måtte et sterkt tall til for å løse meg).

«Min Far, Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»
Dette er en setning som innebærer mye, vi vet at det var det Jesus sa den gangen han hang på korset der og var i ferd med å dø.
Men jeg tror det kan være et  «løsenord» for de som sitter fast i noe. ! Hva det nå enn er som en sitter fast i, så er ingenting for stort for vår Gud! Og takk og lov for det!

Like inn i jula vår dette året fikk vi vite på nyhetene om et kjent navn i håndballverden, Karl Erik Bøhn, som fikk dødsdommen i julegave. Bare måneder før var han friskmeldt fra kreften. I dag - den 6. des. - leser jeg på VG-nett at han er en lykkelig kar, til tross for sin skjebne. Han legger ut en siste hilsen fra seg, der han takker sine nærmeste og andre som har betydd mye for han. Hans oppfordring ut er: «Gjør døren høy og gjør porten vid.» Det er en oppfordring til oss andre i forhold til våre medmennesker, at vi skal være romslige med hverandre! Videre sa han: «for her kommer en som har dårlig tid»! Og det er et vitnesbyrd i seg selv, for da tror han! Tror på et liv etter dette, det evige livet! Han avsluttet med å sitere tre sitat:
«Ta vare på flokken din»! (uttrykk stjålet fra Per Fugelli)
«Vive La Vida» (lev livet) Coldplay
«Be ikke om lett byrde, men om en sterk rygg»! (Theodore Roosevelt)

Kanskje vi skal be for han og de pårørende i denne familien.Jeg lagde et skriv som var startet på i 2004, og avsluttet i 2005. Det startet med en sang som heter:
SORGEN OG GLEDEN VANDRER TIL HOPE
Lykke og ulykke de kommer på rad.
Medgang så ofte på motgang vil rope,
Solskinn og skyer de følges ad ...

Denne sangen hadde fulgt meg gjennom begravelsene til mine to søskenbarn fra Leveld som døde så altfor tidlig, samt at tankene også gikk til to andre søskenbarn uti Trøgstad som gikk bort så altfor tidlig. Ansten kunne ta tak i en selv også.

Utpå vårparten dette året så kom døden til familien Berg igjen, da blei Bibbi funnet død i Oslo, dødstidspkt var 17. mai.
Jeg selv fikk angst da jeg var kommet inn i edruskapet, det var en vond situasjon, men    Herren løftet det av.
Julen 2008 banket døden på vår dør igjen, og da var det Torstein broren vår som var død, på selveste lille juleaften. En tragisk og lei jul blei det.
Jul og 17. mai er preget av dette her med de to mine eldste søsken.
Angsten har nok prøvd å banke på, men da stoler jeg på slik det står i vers 6 i samme sang:
Angsten kan vendes til varende glede.
Smerten skal vinne en salig fred,
Armod skal bli kledd i det rikeste klede,
Styrke skal komme i svakhetens sted,
Sorgen forgå
Gleden bestå,
Himlen kan ene alt dette formå!


Vi slipper ikke unna slike tøffe situasjoner, men vi går ikke alene gjennom dette, om vi vil innkludere Jesus!
 
Mine nyttårsfortsetter for 2014 er bl.a.:

Å være hyggelig og vennlig hver time i det nye år,
å strø omkring meg med lyse minner hvorenn jeg ferdes eller går!

Å vise mer min gode vilje, å dømme mildt min bror/søster som falt,
å være sen å kritisere, men snar å tilgi andre alt!

Å gjøre nettopp det mot andre som jeg har ønsket for meg selv,
å kjempe tappert mot det onde, med blikket vendt mot himlens velv.

Å tenke mer på andres beste, og å føle med i deres sorg,
å bruke mine egne midler, som om jeg hadde dem på borg.

Å kjøpeslå de små talenter som jeg har fått virke med,
å streve flittig mens jeg venter på ham som nå «bereder sted»!

Å være mindre egenkjærlig i all min ferd, i alt jeg gjør,
å stole alltid mer på Jesus, enn jeg har gjort i livet før!

Å løpe, ikke som i blinde, men se på seierens store lønn,
GUD GI MEG NÅDE TIL Å VINNE
                DET ER MIN NYTTÅRSBØNN!

Og så vil jeg få minne oss på et flott vers, med så godt innhold:

Når du ikke har noen hjelpere,
Se alle dine hjelpere i Gud!
Når du har mange hjelpere,
Se Gud i alle dine hjelpere!
Når du ikke har annet enn Gud,
Se alt i Gud!
Når du har alt, se Gud i alt!

Denne er dyp og alvorlig og lovende, for oss som tror!

Oppfordring til oss for dette året:
LA HJERTET DITT VÆRE HOS GUD!!

I SALME 65,12 KAN VI LESE:
Du har gitt meg alt,
men gi meg ett til:
ET TAKKNEMLIG HJERTE!
AMEN!

Med disse ordene vil jeg ønske alle der ute

nåderikt og takknemlig år, samt
ET BERIKENDE OG BEVARENDE ÅR 2014

GUD VELSIGNE DEG!

6.januar 2014            v. Margrete

****************************************************************************************

ET NÅDENS ÅR FRA HERREN!

ET FRIHETENS ÅR FRA HERREN!                     Året 2013

    Jeg snapper opp det jeg kan av gode ting fra f.eks TV, og jeg syns det er like fint hvert år med nyttårstale fra Kongen, det er ikke så kjekt med talen til statsministeren. Sistnevnte tar bare frem yrkesaktive og veletablerte, han glemmer at vi faktisk har mer og mer fattigdom samtidig med at det er mer og mer rikdom i dette landet vårt. De svakerestilte og RUS er ikke nevnt med ett ord. Til ettertanke.
    «Det å passere en milepæl, gir rom for å stoppe opp»! sa kongen. Å stoppe opp blir da f. eks, tid til ettertanke, ransakelse av eget liv.
For eks.:    
-     å verdsette alle menneskelivets stadier,
-    å ta vare på alle ressurser i de forskjellige mennesker,
-    å respektere hverandres forskjelligheter,
-    å respektere hvarandres forskjellige ressurser.

    Kongen tok også for seg litt bibelsk, ved å trekke frem Svein Tindberg sin forestilling «Abrahams barn». Der tar han utgangspunkt i de tre verdensreligionene Kristendom, Jødedom og Islam - som alle har Abraham som sin stamfar. Stykket forteller oss om de tre ulike religionene som har samme opphav, og bruker mange av de samme fortellingene om det å være menneske.
Om tro og tvil.
Om uvennskap og forsoning.
Om de lyse og mørke kreftene som lever side om side i oss.
Når to parter står steilt på sitt som det eneste rette, blir det en konflikt. Denne skråsikkerheten finner vi hos enkeltmennesker i «alle leire» (religioner og kulturer).
Men vi finner også mennesker med en helt annen livsholdning, de som evner å møte ulikheter med respekt. Samt å tollerere forskjeller, at det er forskjeller.
Det er den enkeltes oppgave å arbeide med seg selv, for å bli et helt og trygt menneske. Klarer vi det, kan vi også gi andre frihet til å være seg.
    Det kan være vanskelig å ta valg, som først viser resultatene langt fram i tid. Eller som kanskje ikke så lett kan måles i det hele tatt. Men da handler det om å handle i tro!
    Å bli det beste av seg selv, handler om hvor mye godhet som finnes. Om de ressursene vi har i oss selv og som vi tar fram i de ulike sammenhenger. Mennesker som bruker av sin livserfaring til det beste for andre, som bruker sitt eget nederlag i møte med andre. Som bruker sin egen fortid imøte med sin egen  og andres fremtid.
    Kongen nevnte de alle frivillige som i gitte situasjoner bruker av sin tid, men også i akutte situasjoner bruker av sin tid. (Eks m 22.juli 2011)
Odd Børretzen sier i et av sine dikt: «det er ikke sant at vi ledes av redsel for alt som er ukjent» ...  Det er mange historier blandt oss mennesker, imøte med situasjoner. Historier som blir kjent og historier som ikke snakkes om.
Til ettertanke; er jeg et slikt menneske!?! Det å være et helt menneske, bæres ikke av roller og titler, det bæres av DEG  og MEG, OSS! Posisjoner kan falle, men vi er mennesker, gjennom det hele. Hele mennesker med det forskjellige vi er fyllt med, og det forskjellige som vi fyller oss med.
    Nelson Mandela har vært et forbilde for kongen vår. Og jeg sier meg enig. Det står respekt av hans lederskap, mot og visdom. Han har vist verden at det er mulig å velge forsoning fremfor hevn, velge det som bygger opp fremfor det som bryter ned. D.v.s. å velge løsninger fremfor problemer, altså det er ikke problemer, men utfordringer og de er til å løses! Og velge fred i stedet for ufred!
Kongen sa: Valget er vårt, den enkeltes! Valget har vi alle.:
1.Det er opp til oss å velge hvilken kraft som skal få styre våre handlinger.
2.Det er opp til den enkelte av oss å finne sin livsoppgave.
3.Det er opp til den enkelte av oss bli den vi ble født til å være.

1.Jeg selv er takknemlig for at jeg kan gå til Jesus med alt. Han har vært igjennom alt av lidelser og kan sette seg inn i alt. Gud gir meg visdom og Den Hellige Ånd gir meg veiledning!
2.Livsoppgaven min er lagt i Herrens hender!
3.Herren selv vet hva jeg ble født til å være, og jeg stoler på han!
   
Gud tenker stort, og jeg ønsker å henge meg på han , og tenke stort med han!
Han har gitt meg nytt perspektiv over mitt liv!
Han kan gi deg nytt perspektiv over ditt liv!
Han har gitt meg ny retning i livet!
Han kan gi deg ny retning i livet!
Han har gitt meg nye muligheter i mitt liv!
Han kan gi deg nye muligheter i ditt liv!

Jeg er glad for at jeg omvendte meg en gang, og at jeg kan fornye meg hver dag!
Jeg er glad for at han gir meg muligheten til å tenke annerledes i dag -  enn hva jeg ville tenkt uten frelsen på innsida!
Jeg er glad for at jeg kan be om å få se ting i Guds perspektiv!

AMEN OG TAKK OG LOV FOR LIVET!