Det er ingen hemmelighet...

Hør klokkens slag som melder at forbi er enn en dag.
Hva har dagen brakt? Kan hende nederlag?
Du ønsket kanskje seire, men du manglet kraft og mot.
Gå ikke bort missmodig, lytt til min hilsen god.

KOR:
Det er ingen hemlighet at Gud formår
Han hjalp så mange, han deg forstår.
Ny kraft og nåde av ham du får
Det er ingen grenser hva Gud formår.


Du ofte gikk med senket blikk, nedbøyet i din ånd.
Derfor så du ei din Guds utstrakte hånd,
Løft blikket opp mot himmelen, derfra du hjelp skal få.
I dag er Herren trofast, som i de svundne år.

Selv mørkets makt må vike bort, Gud er ditt lys hver stund.
Hvor din vei enn går, vær du frimodig kunn.
For ingen makt beseirer dem hvis hjelp er Herren Gud.
Hvil trygg i Herrens løfter og følg hans vink og bud.