Jeg er fri!

I mange år søkte jeg livets mening,
var en slave av verdens bedrag.
Jesus kom, han gav sitt liv for å frelse min sjel.
La meg si deg, hvilken fred han meg gav!

KOR1;
Jeg er fri, fri for frykten for i morgen,
jeg ble fri fra min byrde av synd,
Jeg fikk byttet mine lenker, mot frihet i Gud!
Jeg ble fri – prise Gud – jeg er fri!


Jeg ble fri fra den byrden jeg bar på.
Forløst fra anklagerens bånd.
Jeg fikk høre Jesus si; ”alt er tilgitt og glemt”!
Han fullkomment min sjel gjorde ren!

KORET igjen; ”jeg er FRI”

Han gav sitt liv for å gi deg dette livet.
Han har forløst deg med sitt verk på Golgata!
Han ble ofret for at vi skulle leve med han,
I forsoningens fullbrakte verk!

KOR 2;
Du kan bli FRI, fri for frykten for i morgen!
Du kan bli FRI, fra din byrde av synd.
Du får byttet dine lenker, mot frihet i Gud.
Du kan bli FRI, ”FRI FOR ALT”
HAN GJØR DEG HEL!