Mang en gang er min vandring

Mangen gang er min vandring så tung å gå.
Men han lovet meg kraften - og den skal jeg få.
Han som frelste og løste en synder som meg,
Han vil fri deg fra synden, om du omvender deg.

KOR:
Jeg skal reise til Himlen – til mitt rette hjem.
Og mitt øye skal se ham, min brudgom og venn.
Å, jeg venter på dagen, jeg skal ta farvel.
Ingen sorg, ingen smerte, i mitt himmelske hjem.


Mens jeg venter på Jesus, vil jeg arbeide her,
Jeg vil vitne om Lammet, som mitt sonoffer er.
Og av nåde jeg snart skal, til bryllupet gå,
Inn til hvile hos Jesus, og min lønn jeg skal få.

Snart en dag han meg kaller, til Himmelen inn,
Og da er jeg hjemme, og Jesus er min.
Jeg hører hans stemme, han sier; Kom inn,
Vel gjort kjære tjener, nå er Himmelen din.