Kom næra mej

Kom næra mej du menskjobarn, kom næra mej.
Du finner hvila i min favn, kom næra mej.
Jag skapat himmel, hav och jord
och dukar nu før dej mitt bord.
Kom næra du som hungrar, jag vil møta dej!

Kom næra du som tveksam er, kom næra mej.
Du som ej vet hvart vegen bær, kom næra mej.
Et evigt liv jag dej beskjær,
till himmelen jag vegen er.
Kom næra mej du tvivlande, kom næra mej.

Kom næra du som sorgsen er, kom næra mej.
Du som på tunga børdor bær, kom næra mej.
Jag bar engång et kors før dej,
så innerligt jag elskar dej.
Kom næra mej min venn och jag skal bæra dej!

Kom næra du som slagen er, kom næra mej.
Du som av synd bedragen er, kom næra mej.
Jag kjenner dej, och har dej kjær,
se mina hender merken bær.
Kom næra mej, min ven, och jag skal hela dej!

Vill du til himlen nå engång, kom næra mej.
Vill du ta del i Lammets song, kom næra mej.
Vil du stå brud i Himmelen,
Så kled dej i forsoningen,
Då skal før evigt du få væra næra mej!