Til deg du min venn

Til deg du min venn som kjemper deg frem
Og strider i kampen så hård.
Du undres rett ofte, har Herren deg glemt?
Du vandrer så ensom og sår.

KOR;
Jeg ønsker å bringe en hilsen til deg.
Fra Jesus, din venn som forstår.
Han sier; ”mitt barn, kom og skjul deg hos meg!
I klippen dit stormen ei når!


Så kan du da hvile i Frelserens fang,
han som til sitt barn har deg kalt.
Om veien kan virke helt stengt mang en gang,
han bære deg vil gjennom alt.

Et håp hviler over ditt liv, kristne venn,
det knyttet til Frelseren er.
En dag skal du evig i himmelens hjem,
stå frelst fra all synd og besvær.