I Herrens hender

Vers 1:
Vi kan så ofte på livets vandring,
bli full av uro og angst i sinn.
Om du lar ordet fra Jesus nå deg,
da kommer trygghet og visshet inn.


Vers 2:
Om du er her med et såret hjerte,
og ikke makter å kjempe mer.
Så husk at Frelseren, han ser din smerte,
Han leger sorgen og glad du ser - at


Refr.:
I Herrens hender, i Herrens hender, 
der får vi hvile, der er vi trygg.
Det kanskje stormer rundt omkring oss,
men i Herrens hender der er vi trygg.


Vers 3:
Om vi behøver, en som går med oss,
når farer truer på ukjent vei.
Så gå til Jesus, den gode hyrde,
Han leder sikkert - helt hjem til seg - så...


Refr.: