Mitt svar til Jesus!

Før så levde jeg livet i verden,
alene og borte fra Gud.
Men så hørte jeg røsten fra Jesus.
Jeg vil gi deg det evige liv”!

Jeg tok imot og sa ja-a til Jesus,
og jeg angrer ei noe på det.
For nå er jeg jo renset fra synden,
som alltid plaget meg før.

KOR 1;
Det var mitt sva-ar til Jesus,
jeg var villig å gi ham mitt liv.
Mitt sva-ar til Jesus,
var at jeg ville gå på hans vei!


Kjære venn, har du tatt imot Jesus.
Har du opplevd å bli født på ny?
Kjære venn, skal du bli med til himlen?
Når min Jesus skal komme i sky.

KOR 2;
Hva er ditt sva-ar til Jesus?
Er du villig å gi ham ditt liv?
Snart kommer Jesus tilbake,
ta imot mens du ennå har tid!