Ingen som du

È ha møtt mange folk langs min veg,
som gjorde mye flott.
Som ha ofra og gitt av seg sjøl,
sånn at andre fekk det godt!
Andre ha også vært god imot mè,
folk som eg aldri vil gløm,
Som møtte meg sånn at sjøl langt heimanfra,
føltes det som å koma heim…

KOR:
Men ingen ha møtt mè som du,
ingen ha satt sånne djupe spor!
Ingen ha møtt mè som du - Jesus!
Ingen - nei – ingen som du!


Når è stoppa opp ei sjelda gang,
Og står å ser mè tèbake.
Og è spør så ærleg som è kan,
Om det è måtte forsake.
Da veit eg at uansett ko è ha gitt,
Fekk è mye meire igjen.
For ingenting kjem opp i mot det;
Å ha deg Jesus som venn;

KOR;
For ingen...


Sjøl i dei mørkaste stunder,
så veit è at du va med.
Du kom midt i stormen,
så vind og bølge - måtte bøye kne…

KOR;
Men ingen...