Han ger mej kjærlek

KOR:
Han gjer mej kjærlek, han gjer mej liv.
Han kan førlåta och glømma.
Nu ser jag himlen, han leder mej dit.
Jesus skal hemta mej hjem.


1:
Jesus gjer mej kjærlek, liv som aldrig dør,
Nu har jag gemenskap och gledje.
Han har sett min lengtan, Han har hørt min bøn,
Han har forandrat mitt liv.

KOR

2:
Her er jag en fremling, himlen er mitt hem.
Å, jag lengtar dit til min Fader.
Aldrig mera tårar, jag får se min ven,
Jesus skal henta mej hem!

KOR