Ingen som Jesus

Ingen har vært så langt nede som JESUS,
ingen er prøvet i alle ting – som JESUS.
ingen ble hånet og pint og slått,
Ingen har lidelsens vei oppgått,
og likevel seiret som JESUS.

Ingen er kjent med sykdom og smerte som JESUS,
ingen kjenner den ensommes kvaler som JESUS.
Tornekronen Han bar for oss,
straffen for vår skyld på sitt kors,
Han ble Guds offerlam - JESUS.

KOR;
Og derfor har han nå blitt løftet opp,
over alle andre navn.
Han er kronet med seier,
Kongelig makt og ære.
Og derfor kan Han hjelpe og rette opp,
alle som er bøyet ned,
Til frelse og frihet i JESUS.


Aldri har noen elsket og tilgitt som JESUS,
aldri har noen ofret seg selv som JESUS!
Aldri har verden sett en mann,
så hellig og feilfri, ren og sann,
som Menneskesønnen JESUS!

Ingen kan vende sorg til glede som JESUS.
Nederlag blir til fremgang og seier i JESUS.
Han gjenoppretter din svake sjel,
berører ditt indre og gjør deg hel,
for Han er din Lege - JESUS!